Thứ Sáu, 16/1/2009 Trang Chủ Giới Thiệu Dịch Vụ Tin Tức Liên Hệ
Tin Nổi Bật
¤ Tiềm năng phát triển đô thị sân bay Long Thành
¤ Đẩy tiến độ mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành
¤ Kiều hối năm nay ước tính trên 18 tỷ USD
¤ Khai thác thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao và du lịch để phát triển bền vững
¤ 4 địa phương phối hợp triển khai dự án vành đai 3 Tp.HCM
THỐNG KÊ
Đang truy cập 658
Lượt truy cập 35239080
Trang Chủ » Giới Thiệu Dịch Vụ
Hướng dẫn giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM - Phần 2
Thứ Sáu, 16/1/2009

●   Biên độ giao động giá:
Biên độ dao động giá:
Quy định trong ngày giao dịch đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư là ±5%

Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được xác định như sau:
Giá tối đa (Giá trần) = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá)
Giá tối thiểu (Giá sàn) = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá) 

Không áp dụng biên độ dao động giá đối với giao dịch trái phiếu.
Biên độ dao động giá không áp dụng đối với chứng khoán trong một số trường hợp sau:
- Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư mới niêm yết.
- Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 30 ngày.
- Các trường hợp khác theo quyết định của Sở GDCK TP.HCM.


●   Các loại lệnh giao dịch:
Lệnh giới hạn:
-  Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.
-  Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh ATO:
Là lệnh đặt mua/bán tại mức giá mở cửa
Lệnh ATO ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.
Giá thực hiện (nếu lệnh được thực hiện) là giá khớp lệnh xác định giá mở cửa
Hiệu lực của lệnh: Trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (8:30 – 9:00).
Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ và    sẽ tự động hủy bỏ sau mỗi phiên nếu không được thực hiện hoặc không thực hiện hết.

Lệnh ATC:
 Là lệnh đặt mua/bán tại mức giá đóng cửa
 Lệnh không ghi giá (ghi ATC)
      -     Lệnh ATC ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.
      -     Giá thực hiện (nếu lệnh được thực hiện) là giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa
      -     Hiệu lực của lệnh: Trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (10h - 10h30).

●   Sửa, hủy lệnh đối với giao dịch khớp lệnh:

Trong thời gian khớp lệnh định kỳ:
Nghiêm cấm việc huỷ lệnh giao dịch được đặt trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ. Chỉ được phép huỷ các lệnh gốc hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện trong lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.

Giao dịch thỏa thuận:
Trong thời gian giao dịch thoả thuận đại diện giao dịch của thành viên được phép nhập lệnh quảng cáo mua bán chứng khoán theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch.
-   Trong thời gian giao dịch thoả thuận, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được thực hiện giao dịch theo lô lớn.
-   Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ phải tuân theo quy định về biên độ dao động giá trong ngày và không phải tuân thủ quy định về đơn vị yết giá.

●   Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:
-   Nhà đầu tư chỉ được có một tài khoản giao dịch chứng khoán và chỉ được mở tại một công ty chứng khoán.
-   Nhà đầu tư không được phép đồng thời đặt lệnh mua và bán đối với một loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong cùng một ngày giao dịch.
-   Khi đặt lệnh bán chứng khoán hoặc quảng cáo bán chứng khoán (khi đặt lệnh mua chứng khoán hoặc quảng cáo mua chứng khoán), số dư chứng khoán (số dư tiền) trên tài khoản của khách hàng mở tại thành viên phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ ký quỹ chứng khoán (tiền).

Các bài viết khác
2008 - 2009 Bản quyền của Công ty TNHH Đồng Biên
Điện Thoại: (02513) 894456 ; Fax (02513) 894254
Email: dongbien@dongbien.com.vn